خوش آمدید

 ما یک گروه مسیحی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم با ما در مورد ایمان صحبتی عالی و همچنین لحظات بسیار خوبی در کنار هم داشته باشیم.
جلسات هفتگی ما چهارشنبه ساعت 7 بعداظهر  (در طول ترم) در اتاق کلوب(vetterstraße 70 طبقه 1)

 

خانه

View Complete List
Nichts gefunden