خوش آمدید

 ما یک گروه مسیحی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم با ما در مورد ایمان صحبتی عالی و همچنین لحظات بسیار خوبی در کنار هم داشته باشیم.
جلسات هفتگی ما چهارشنبه ساعت 7 بعداظهر  (در طول ترم) در اتاق کلوب(vetterstraße 70 طبقه 1)

 

خانه

View Complete List
23.04.2019 19:00 Uhr

عنوان برنامه:تبادل نظر ها با ای اس جی

این برنامه که در کلوپ ای ام دی برگزار خواهد شد یک نشست و گردهمایی دانشجویی پیرامون زندگی روزمره ی ما انسان ها خواهد بود.

25.04.2019 19:00 Uhr

عنوان برنامه:حقیقت شما را آزاد خواهد کرد

در این برنامه که با پذیرایی شام همراه خواهد بود پیرامون موضوع راستی و درستی گرد هم خواهیم نشست.

08.05.2019 19:00 Uhr

عنوان برنامه:شب با سخنرانی یک مهمان ویژه

در این برنامه یک سیاست مدار به شهر کمنیتز و محفل ما خواهد پیوست و برای ما سخنرانی خواهد کرد.

09.05.2019 19:00 Uhr

عنوان برنامه: عصر بین المللی

این برنامه نیز یک عصر بین المللی با حضور دانشجویان عزیز از کشور های مختلف خواهد بود.