خوش آمدید

 ما یک گروه مسیحی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم با ما در مورد ایمان صحبتی عالی و همچنین لحظات بسیار خوبی در کنار هم داشته باشیم.
جلسات هفتگی ما چهارشنبه ساعت 7 بعداظهر  (در طول ترم) در اتاق کلوب(vetterstraße 70 طبقه 1)

نکته: در زمان امتحانات ترم هیچ برنامه رسمی SMD وجود نخواهد داشت. با این حال جلسات می توانند از طریق گروه WhatsApp ما تنظیم شوند. اگر مایل به پیوستن  هستید، با ما تماس بگیرید