خوش آمدید

ما یک گروه مسیحی در پردیس خوابگاهی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم تا نه تنها با شما در مورد اعتقاد و ایمانمان صحبت کنیم بلکه گفتگویی فوق العاده همراه با لحظاتی شاد داشته باشیم.
گردهمایی های ما به صورت معمول هر چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر (در طول ترم) در اتاق همایشمان در(Vettersstrasse 70 طبقه اول) برقرار می باشد.

آیا علاقه مند هستید؟ پس به ما بپیوندید!

 

خانه

View Complete List
12.10.2022 19:00 Uhr

Welcome Night

You are new at the university or have been there for a while and want to meet new people? Then welcome to our Welcome NIght! There you will get answers to questions like: What is the SMD, what do we do and what have we planned for this semester? In addition to that, there weill be delicious food and plenty of time for conversations. Feel free to come by, we are looking forward to get to know you!

Note: The meeting will take place in our club room.