خوش آمدید

ما یک گروه مسیحی در پردیس خوابگاهی دانشگاه هستیم و شما را دعوت میکنیم تا نه تنها با شما در مورد اعتقاد و ایمانمان صحبت کنیم بلکه گفتگویی فوق العاده همراه با لحظاتی شاد داشته باشیم.
گردهمایی های ما به صورت معمول هر چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر (در طول ترم) در اتاق همایشمان در(Vettersstrasse 70 طبقه اول) برقرار می باشد.

آیا علاقه مند هستید؟ پس به ما بپیوندید!

 

خانه

View Complete List
29.05.2024 19:00 Uhr

Topic Night

Welcome to our Topic Night where we discuss questions of life and faith. Together we'll read the Bible, have conversations and enjoy the time with snacks and drinks.  You are welcome to join - and bring your friends with you!

The event takes place in our clubroom.

05.06.2024 19:00 Uhr

Topic Night

Welcome to our Topic Night where we discuss questions of life and faith. Together we'll read the Bible, have conversations and enjoy the time with snacks and drinks.  You are welcome to join - and bring your friends with you!

The event takes place in our clubroom.

12.06.2024 19:00 Uhr

Topic Night

Welcome to our Topic Night where we discuss questions of life and faith. Together we'll read the Bible, have conversations and enjoy the time with snacks and drinks.  You are welcome to join - and bring your friends with you!

The event takes place in our clubroom.

19.06.2024 19:00 Uhr

Topic Night

Welcome to our Topic Night where we discuss questions of life and faith. Together we'll read the Bible, have conversations and enjoy the time with snacks and drinks.  You are welcome to join - and bring your friends with you!

The event takes place in our clubroom.