دربارهSMD

ماموریت دانشجویی در آلمان ( به اختصار اس ام دی SMD) مجموعه ای مسیحی  در پردیس دانشگاهی بوده که در بسیاری از دانشگاهها و موسسات عالی آلمان فعالیت دارد. هدف ما به طورکلی این است که زندگی ایمانی خود را در محیط دانشگاه نیز ادامه بدهیم، زیرا که باور داریم که ایمان به عیسی مسیح و تفکر علمی نه تنها جدای از یکدیگر نیستند، بلکه به نحوی شایسته مرتبط می باشند. علاوه بر این اعتقاد داریم که ایمان به مسیحیت برآورنده ی آرامش و صلح توامان با توانمندی به ویژه در زندگی سراسر مشغله و چالشی امروز ما خواهد بود. 

اس ام دی SMD در شهر کمنیتس توسط دانشجویان دانشگاه فنی کمنیتس مدیریت و رهبری می گردد. ما از شما دعوت به آشنایی به عمل می آوریم. حضور در جلسات هفتگی ما (هر چهارشنبه ساعت ۷ عصر) برای همگاه آزاد می باشد. مضافا بر این رویدادها و برنامه های دیگری نیز خواهیم داشت. ضمنا شما می توانید با ما در در سرتاسر محوطه ی دانشگاه در ارتباط باشید و گفتگو کنید.