مکان برگزاری

اتاق همایش ما در خوابگاه Vettersstraße 70/72 می باشد که اولین ساختمان از خیابان Wartburgstraße است. مسیر دستیابی به محل ما از طریق حمل و نقل عمومی از طریق تراموای خط ۲ (ایستگاه Wartburgstraße) و یا اتوبوس شماره ۸۲ (ایستگاه Wartburgstraße) می باشد. اتاق ما در طبقه ی اول اول ساختمان واقع شده و شما می توانید وارد گذرگاه ورودی ساختمان (یا لابی ساختمان) شده و در سمت ساختمان ۷۲ زنگ ما را بیابید. (بر روی زنگ واژه ی "Kirche" نوشته شده است.) 


View Larger Map