برنامه ها

به غیر از موارد دیگر، همه رویدادها در اتاق باشگاه ما، Vettersstraße 70، طبقه 1 قرار دارند.

Wed
22
Jan
2020

دعا و موعضه همراه با تمامی گروه های مسیحی

ما به عنوان اس تم دی و تمامی گروه های مسیحی دیگر در دانشگاه کمنیتس در این شب به همراه هم به دعا برای کشورمان، شهرمان، دانشگاه و همه ی عزیزان مان خواهیم پرداخت. همچنین به صرف شام همراه یکدیگر و گپ و گفت نیز مشغول خواهیم بود.

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Thu
23
Jan
2020

شب های بین المللی

دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف در کمنیتس تحصیل می کندد و ما علاقه مند به آشنایی با شما هستیم.

آخرین برنامه ی شب های بین المللی در ترم زمستان امسال با برنامه ایی مفرح، شامی لذیذ، موضوعی جذاب به همراه انسان هایی مهربان فرا رسید. بیایید و با ما آشنا شوید.

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00

Wed
29
Jan
2020

آخرین شب اس ام دی در ترم زمستان

در آخرین شب گردهمایی اس ام دی در ترم زمستان بر اساس آنچه برنامه ریزی کرده ایم، جمع بندی ایی خواهیم داشت و نهایتا خود را برای امتحانات با توسل به کتاب مقدس آمده خواهیم ساخت.

زمان:ساعت: 19:00صبح تا 22:00