دربارهSMD

ما یک گروه مسیحی خوابگاه هستیم که در بسیاری از دانشگاه های آلمان فعال است.  هدف ما زندگی کردن ایمانمان در دانشگاه است چرا که ما معتقدیم باور به مسیح و تفکر علمی از هم جدا نیستند و به طور بزرگی به هم نزدیک هستند. به علاوه ما معتقدیم که باور مسیحی  در زمان های سختی و دشوار زندگی به ما قدرت و ایمان می دهد.
گروه SMD Chemnitz توسط دانشجویان دانشگاه فنی Chemnitz مدیریت و برنامه ریزی می شود.  ما از همه دعوت می کنیم که با ما    آشنا شوند.  برنامه های هفتگی ما چهارشنبه ها ساعت 7 شب برگزار می شود و ورود برای همه افراد آزاد است.  شما می توانید همچنین در Mensa و سایر برنامه های دانشگاه با ما
 دیدار کنی
د.