مکان برگزاری

اتاق کلوب ما در خوابگاه 70/72 (vetterstraße 70/72)طبقه اول است.  این اولین راه از خیابان Wartburgstraße است.  به وسیله حمل و نقل عمومی با استفاده از خط 2 Tram یا اتوبوس 82 ایستگاه Wartburgstraße پیاده شوید.  ورودی کلوب از ساختمان 72 است.  برای ورود از راهرو ورودی اصلی از بین زنگ های درب سمت راست زنگ Kirche را بزنید


View Larger Map